Екип на ЦКОДУХЗ - Благоевград

Директор - д-р Татяна Христова
Главен счетоводител - Ана Георгиева
Старша медицинска сестра - Радка Стоянова

Медицински сестри:
Мария Георгиева
Христина Христова
Антоанета Огнянска
Инга Миленкова

проф. д-р Иванка Асенова

Супервизия
Образователно-квалификационна степен: професор по "Психология/медицинска психология (невропсихология); 
висше образование: Дефектология (логопедия), Психология (социална и училищна психология)

Доста Иванова

Длъжност: Социален работник-координатор
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър „Социална педагогика и социално подпомагане“;
С присъдена квалификация -Социален работник и социален педагог;
Магистър „ Социални дейности“.

Ина Тодореева

Длъжност: Психолог
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър по Психология; магистър по Клинична психология – психоаналитична перспектива;
доктор по Педагогическа и възрастова психология

Недялка Филипова

Длъжност: Психолог
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър по Психология; в момента изучава Магистър по Клинична психология;
Допълнително обучение: Базов консултант по Позитивна Психотерапия;

Лазарос Мегаломистакас

Длъжност: Логопед
Образователно-квалификационна степен:
Магистър по логопедия.
Работи в областта на говорната и езикова паталогия-консултиране, диагностика и терапия.

Вероника Богомилова Драмчева

Длъжност: Логопед
Образователно-квалификационна степен: Магистър специална педагогика с професионална квалификация логопед в ЮЗУ "Н. Рилски" - Благоевград,
магистър психолог от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - В. Търново.

Анна Христова

Длъжност: Педагог
Образователно-квалификационна степен: Бакалавър по Психология и магистър по Предучилищна педагогика
Интереси: в областта на детското развитие, психологията и метода „Монтесори“

Цветанка Вакашинска

Длъжност: Педагог
Образователно-квалификационна степен: Магистър по Начална-училищна и предучилищна педагогика; обучение по релационна психомоторика
Интереси: Детско развитие и арттерапия за деца, музикотерапия; метода „Монтесори“

Илиян Методиев

Длъжност: Кинезитерапевт
Образователно-квалификационна степен: Кинезитерапия - бакалавър  
Допълнителни обучения: Ергон техника, кинезиотейпинг.